top of page

Vuokraehdot

Vuokralainen on perehtynyt sähköpostin liitteenä oleviin käyttöohjeisiin.
 
Vuokranantaja ei ole vastuussa paljukärryn, eikä kylpytynnyrin käytöstä, vaan vuokralainen käyttää laitetta täysin omalla vastuullaan.
 
Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokraajalle aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kustannuksista. Vuokranantajan vastuu rajoittuu ainoastaan mahdolliseen vuokrahinnan palauttamiseen.
  
Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat sakot ja muut maksut.
 
Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.
 
Vuokralainen ei saa luovuttaa paljukärryä kolmannelle henkilölle.
 
Perävaunu on aina pidettävä lukittuna mukana tulevalla aisalukolla.
 
Vuokralainen on vastuussa täysimääräisesti aiheutuneista vahingoista, ja vuokralainen sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot.
 
Paljukärry on vakuutettu liikennevakuutuksella ja kaskolla, jonka omavastuu on 500 euroa. Mikäli vuokralainen aiheuttaa vahingon, joka korvataan vakuutuksesta, on vuokralainen velvollinen maksamaan vuokranantajalle omavastuusumman 500 euroa. Vuokralaisen korvausvastuu rajoittuu näissä tapauksissa ainoastaan omavastuun maksamiseen, mikäli vuokranantaja saa vakuutuksesta täyden korvauksen.
 
 
Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille.
 
Liikennevahingon (myös törmäys hirveen) sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle ja poliisille hätäkeskuksen kautta.
 
Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.
 
Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa perävaunun (DGR-574) luovutushetkellä ja kestää siihen asti kun vuokralainen on palauttanut laitteen vuokranantajalle. Mikäli palautus viivästyy, vuokralainen on velvollinen maksamaan hyvityksen ylimenneestä ajasta. 
Tämä ehto ei koske varauksia joissa vuokranantaja huolehtii kuljetuksista.

bottom of page